ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 9-10-2023

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ», Υποέργο: “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ “, εκτιμώμενης αξίας 57.500,00€ με Φ.Π.Α.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας