Έναρξη 4ου B δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας σε περιοχές της Π.Ε. Λασιθίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί  ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης και τους ανάδοχους, που αναδείχτηκαν από το ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2020-2022».
  1. Την με Α.Π. 27499/04-02-2021 Απόφαση του κου Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία ανατίθενται καθήκοντα για το πρόγραμμα δακοκτονίας σε προσωπικό της Π.Ε. Λασιθίου.

Σας δίνουμε εντολή  να ξεκινήσετε μετά τη λήψη της παρούσας το συντομότερο δυνατόν και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, τον 4ο  δολωματικό ψεκασμό, για τις παρακάτω περιοχές :

 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
1 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (01/9) – ΠΡΑΙΣΟΣ (31/8) Α.Ε.Σ. ΠΡΑΙΣΟΥ
2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΕΣ (1/9) Α.Ε.Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
3 ΚΑΤΣΙΔΩΝΙ (2/9) ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Η ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

 

 

 

ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

Η   Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

 

 

 

ΦΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

 

Προηγούμενο ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ 01-09-2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας