Ενημερωτική συνάντηση για την πορεία των μελετών οριοθέτησης ρεμάτων στο ανατολικό μέτωπο Ρεθύμνου που εκπονεί η Π.Ε. Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκε χτες στο Ρέθυμνο

Ενημερωτική συνάντηση για την πορεία των μελετών, που εκπονούνται από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης για την οριοθέτηση ρεμάτων στους οικισμούς του ανατολικού Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε χτες στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή, συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, κ. Γιώργης Μαρινάκης, οι Αντιδήμαρχοι Ρεθύμνης κ.κ Γιώργος Σκορδίλης και Άγγελος Μαλάς,  οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ρεθύμνης, κ.κ. Μανώλης Χνάρης και Νίκος Μανουσάκης, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του ανατολικού Ρεθύμνου, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης κα Ελένη Ρανουτσάκη και στελέχη της Υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης και τους μελετητές για την πορεία των μελετών, που εκπονούνται από την Υπηρεσία για την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών του ανατολικού Ρεθύμνου, που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα  του 2019 και 2020.

Οι μελέτες αυτές συνολικού προϋπολογισμού 6.585.060 Ευρώ είναι οι ακόλουθες:

 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  προϋπολογισμού: 2.406.343,23 €

H μελέτη αφορά στα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης στην ευρύτερη περιοχή εκβολής του ρέματος Πλατανιά. Στη μελέτη περιλαμβάνονται ο κάτω ρους του κεντρικού ρέματος Πλατανιά για μήκος 2.1χλμ και το συμβάλλον σε αυτό ρέμα του Αγίου Μάρκου για μήκος 850 μέτρα.

 Συγκεκριμένα στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

  • Η διευθέτηση του ρέματος Πλατανιά για μήκος περίπου 2.1 χλμ μέχρι τις εκβολές του στην θάλασσα.
  • Η κατασκευή αναβαθμού – παγίδας φερτών στην κοίτη του ρέματος Πλατανιά σε κατάλληλη θέση ανάντη του προς διευθέτηση τμήματος
  • Η διευθέτηση του ρέματος Αγίου Μάρκου για μήκος περίπου 850 μέτρα μέχρι την συμβολή του στο κεντρικό ρέμα του Πλατανιά.

  1. ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΕΡΙΑ ΠΗΓΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προϋπολογισμού: 1.996.745,64€

H μελέτη αφορά στα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης κατά μήκος του ρέματος Ξεριά Πηγιανού, από την εκβολή μέχρι το ύψος του οικισμού του Αγ. Δημητρίου.

Συγκεκριμένα στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

  • Η διευθέτηση του ρέματος Ξεριά Πηγιανού σε συνολικό μήκος 3.750 χλμ μέχρι τις εκβολές του στην θάλασσα.
  • Η κατασκευή αναβαθμού – παγίδας φερτών στην κοίτη του ρέματος Ξεριά Πηγιανού σε κατάλληλη θέση ανάντη του προς διευθέτηση τμήματος

  1. ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΡΚΑΔΙΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προϋπολογισμού: 1.237.536,66€

 

H μελέτη αφορά στα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης κατά μήκος του ρέματος Αρκαδιώτη, από την εκβολή και σε μήκος ~1,8km.

Η επιλογή μελέτης του Αρκαδιώτη έγκειται στη μεγάλη περιβαλλοντική και οικονομική σπουδαιότητα, άλλα και στη μεγάλη επικινδυνότητά του, λόγω τόσο της διέλευσης μέσα από τον οικισμό Σταυρωμένο και της εγγύτητάς του με κατοικημένες περιοχές.

H μελέτη αφορά στα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης κατά μήκος του ρέματος Αρκαδιώτη, από την εκβολή και σε μήκος ~1,850m.

  1. ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΡΣΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προϋπολογισμού: 944.436,52 €

H μελέτη αφορά σε μήκος 1500 μέτρα ( η οριοθέτηση) και 700 μέτρα  στα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης κατά μήκος του ρέματος Αρσανίου, από την εκβολή μέχρι το νότιο όριο του οικισμού Σφακάκι.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, δήλωσε σχετικά:

«Μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν το 2019 και 2020 και είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες υλικές ζημιές με καταστροφές υφιστάμενων υποδομών προέκυψε η άμεση ανάγκη για εκπόνηση μελετών για την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν.

Η επιλογή μελέτης των ποταμών Πλατανιά, Ξεριά Πηγιανού, Αρκαδιώτη και Αρσάνιου του ανατολικού τμήματος Δήμου Ρεθύμνου έγκειται στη μεγάλη περιβαλλοντική και οικονομική σπουδαιότητα, άλλα και στη μεγάλη επικινδυνότητά τους, λόγω της διέλευσής τους μέσα από οικιστικές και τουριστικές περιοχές. Στο αντικείμενο των μελετών περιλαμβάνεται η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών με ιδιαίτερη βάση στην προστασία των ρεμάτων και την περιβαλλοντική διαχείριση των υδάτων.

Οι μελέτες αυτές, που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια με το συνολικό ποσό των 6.585.060 Ευρώ έχουν υποβληθεί από τους μελετητές στην Υπηρεσία μας και βρίσκονται στο στάδιο των εγκρίσεων. Για την εξέλιξη των μελετών αυτών η Υπηρεσία μας ενημέρωσε σήμερα το Δήμο Ρεθύμνης και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων του ανατολικού μετώπου του Ρεθύμνου, ώστε να έχουν μια ακριβή εικόνα για το πού βρισκόμαστε, αλλά και για να ακούσουμε τυχόν παρατηρήσεις τους αναφορικά στο τι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση των μελετών και το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό».

Προηγούμενο ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας