Εργασίες αντικατάστασης του αρμού της γέφυρας Μπεντεβή (Κνωσσού), στο ρεύμα προς Χανιά

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», την Τετάρτη 28-12-2022 και την Πέμπτη 29-12-2022 θα εκτελούνται επί του ΒΟΑΚ εργασίες αντικατάστασης του αρμού της γέφυρας Μπεντεβή (Κνωσσού), στο ρεύμα προς Χανιά.

Για τις ανάγκες εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών θα τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση κατά την οποία θα μειωθεί το εύρος κυκλοφορίας των οχημάτων από δυο λωρίδες σε μία και η κυκλοφορία θα διεξάγεται στη μία λωρίδα κυκλοφορίας για μήκος περίπου 50μ.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι προσεκτικοί και να τηρούν αυστηρά την εργοταξιακή σήμανση.

Προηγούμενο Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ – ΤΟΠΟΛΙΑ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας