Εργασίες επισκευής αρμών γέφυρας Παντάνασσας στο Ηράκλειο

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», την Τετάρτη 08-03-2023 και την Πέμπτη 09-03-2023 θα εκτελούνται επί του ΒΟΑΚ εργασίες επισκευής των αρμών της γέφυρας Παντάνασσας στο Ηράκλειο.

Για τις ανάγκες εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών θα τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση και η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής για μήκος περίπου 150μ.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι προσεκτικοί και να τηρούν αυστηρά την εργοταξιακή σήμανση.

Προηγούμενο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2023-2025»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας