Εργασίες συντήρησης Π.Ε.Ο. δικτύου στα διοικητικά όρια Π.Ε. Χανίων

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ» θα γίνουν εργασίες συντήρησης ασφαλτοτάπητα επί της παλαιάς εθνικής οδού Χανίων –Κισσάμου.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 20-03-2023 θα ξεκινήσουν εργασίες αντικατάστασης του ασφαλτοτάπητα στο τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού από τη διασταύρωση προς Χρυσή Ακτή έως τη διασταύρωση με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (800 μέτρα περίπου).

Για τον σκοπό αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα αυτό θα απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η κυκλοφορία προς την πόλη των Χανίων θα διεξάγεται με εκτροπή από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (Κάτω Δαράτσο) και η κυκλοφορία προς Καλαμάκι/Αγ. Μαρίνα θα διεξάγεται με εκτροπή από την οδό Δελφών.

Το τμήμα επέμβασης θα παραδίδεται σε κυκλοφορία κατά τις νυχτερινές ώρες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να τηρούν την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.

Προηγούμενο Περίληψη διακήρυξης Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 μέχρι την 31.12.2023 για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» συνολικού προϋπολογισμού 126.440,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας