Η Περιφέρεια Κρήτης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη Πορτογαλία για τις καινοτόμες πρακτικές της στα ύδατα .Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τελική συνάντηση των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου “iWATERMAP” στην Μπράγκα

Οι δράσεις και τα επιτεύγματα της Περιφέρειας Κρήτης στην εφαρμογή  καλών πρακτικών στο τομέα της τεχνολογίας των υδάτων, προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου iWATERMAP: Water Technology Innovation Roadmaps- Οδικoί Χάρτες Καινοτομίας στην Τεχνολογία Ύδατος, του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg Europe, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  στην Μπράγκα της Πορτογαλίας. Ήταν η τελική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος όπου η παρουσίαση των καινοτόμων πρακτικών της Περιφέρειας Κρήτης προσέλκυσαν το ενδιαφέρον όλων των συμμετεχόντων προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω συνεργασίες και συνέργειες σε νέα έργα στο εγγύς μέλλον. Μάλιστα  η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των τεχνολογιών και εφαρμογών που αναπτύσσει τοπικά, προσκλήθηκε επίσημα από τον επικεφαλής εταίρο του προγράμματος να παρευρεθεί τον Νοεμβρίου του 2023 στην έκθεση της Aquatech στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Η Aquatech αποτελεί την κορυφαία έκθεση στον κόσμο για εταιρείες που ασχολούνται με την επιστήμη και τεχνολογία της επεξεργασίας νερού διεργασιών, πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων.

Ειδικότερα το πρόγραμμα iWATERMAP εστιάζει στην ανάπτυξη στρατηγικών στον τομέα της τεχνολογίας των υδάτων, επιδιώκοντας, την δημιουργία κρίσιμης μάζας στον τομέα των συστημάτων καινοτομίας που αφορούν όλο το εύρος της διαχείρισης νερού.

Στη συνάντηση στην Πορτογαλία, παρουσιάστηκαν τα σχέδια δράσης των εταίρων περιγράφοντας τους στόχους και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την διάρκεια του έργου (01/06/2018 – 31/05/2023), καθώς και τα κύρια συμπεράσματα αναφορικά με την υλοποίηση των σχεδίων δράσης. Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν ο Συντονιστής του Προγράμματος Δρ. Αντώνιος  Παπαδάκης, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και ο  Γεώργιος – Νικόλαος Κοκολάκης, Πολιτικός Επιστήμονας – Διοικητικό Προσωπικό του προγράμματος. Τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης ανέδειξαν τους καθοριστικούς παράγοντες στη διαμόρφωση των οικοσυστημάτων καινοτομίας, όπως η ακαδημαϊκή και επιχειρηματική συνεργασία, η διασυνοριακή συνεργασία, η δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) και τα διαπεριφερειακά δίκτυα. Η μεθοδολογική ενδυνάμωση των αναδυόμενων συνεργειών, διευκολύνουν την ροή της πληροφορίας, την πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό, νέες τεχνολογίες και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα εξασφαλίσουν την σταθερή και αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα του νερού σε τοπικό επίπεδο.

Πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο καλών πρακτικών στην Ολλανδία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Περιφέρεια Κρήτης βάσει των επιτευγμάτων της προσέλκυσε το ενδιαφέρον των εταίρων προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω συνεργασίες και συνέργειες σε νέα έργα στο εγγύς μέλλον. Επίσης, η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των τεχνολογιών και εφαρμογών που αναπτύσσει τοπικά, προσκλήθηκε επίσημα από τον επικεφαλής εταίρο του προγράμματος να παρευρεθεί τον Νοεμβρίου του 2023 στην έκθεση της Aquatech στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Η Aquatech αποτελεί την κορυφαία έκθεση στον κόσμο για εταιρείες που ασχολούνται με την επιστήμη και τεχνολογία της επεξεργασίας νερού διεργασιών, πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανταλλαγής καλών πρακτικών πραγματοποιήθηκαν επίσης επιτόπιες επισκέψεις σε τέσσερις (4) τοπικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην Μπράγκα και το Πόρτο που λειτουργούν στα πρότυπα των συστημάτων καινοτομίας διαχείρισης του νερού και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τέλος, εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, στο έργο συμμετείχαν: Wetsus, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για τη Βιώσιμη Τεχνολογία Ύδατος – Ολλανδία (Επικεφαλής Εταίρος), Προβηγκία Fryslan  (Ολλανδία), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Ρίγας (Λετονία),Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Λετονίας, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΒΑ Ρουμανίας, Cluster Αγροδιατροφής και Καλλιεργειών Περιφέρειας Murcia (Ισπανία), Πανεπιστήμιο Μίνχο (Πορτογαλία), CREA Hydro&Energy, z.s. Σύμπλεγμα εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων (Τσεχία)

Προηγούμενο Απόφαση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες της αριθμ. 332150/31.10.2022 προκήρυξης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας