Ημερίδα με θέμα «Ψυχική Υγεία, εκφάνσεις και προβληματισμοί» στο «Σπίτι του Πολιτισμού» στο Ρέθυμνο από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Ρεθύμνης

Το  Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνου,  διοργανώνει ημερίδα στις 12 Απριλίου 2024 και ώρα  09:00 π.μ., με τίτλο  «Στα βάθη του χειμώνα, έμαθα επιτέλους ότι μέσα μου κρύβεται ένα ανίκητο καλοκαίρι» (Albert Camus), στο «Σπίτι του Πολιτισμού», στο Ρέθυμνο.

Η υλοποίηση της ανωτέρω Ημερίδας σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση του κοινού, ώστε  οι διακρίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν απέναντι σε ανθρώπους με ζητήματα ψυχικής υγείας, να απαλειφθούν και να μην αποτελούν εμπόδιο για την κοινωνική ένταξη και την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες που αποσκοπούν στη σωστή φροντίδα τους. Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση προς την ψυχική ασθένεια και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές διασφαλίζοντας την πλήρη ενσωμάτωση και συμμετοχή τους στην κοινωνία.

            Η Ημερίδα προτίθεται να συμπεριλάβει αναφορά σε όλα τα παραπάνω σημεία αναλύοντας έρευνες, στοιχεία/δεδομένα, πρακτικές, επιστημονικές προσεγγίσεις και προβληματισμούς γύρω από τα ζητήματα της ψυχικής υγείας. Επιπλέον, φιλοδοξεί να αναλύσει τις προσπάθειες της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης που έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα προκειμένου για την βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, για την αντικατάσταση των ψυχιατρικών ιδρυμάτων με κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι οποίες θα υποστηρίζονται από την ύπαρξη ψυχιατρικών κλινών σε γενικά νοσοκομεία και κατ’ οίκον περίθαλψη και την παροχή δυνατότητας πρόσβασης σε μηχανισμούς καταγγελιών σε περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Προηγούμενο Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ρεθύμνης για τη Χορήγηση& Ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας