ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 19-09-2023

Προηγούμενο Απόφαση οριστικών αποτελεσμάτων/δικαιούχων νέων αδειών/δικαιωμάτων δραστηριοποίησης για τους συμμετέχοντες της αριθμ. 195268/14-6-2023 προκήρυξης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας