Κενή θέση ειδικευομένου ιατρού – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – Παθολογία

Προηγούμενο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ (ΑΠΟΘΗΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας