ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΓΝΗ

ΛΙΣΤΑ_ΑΝΑΜΟΝΗΣ_ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΝΗ 28-12-2022

Προηγούμενο Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ (NEO): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας