Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ (NEO): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ»

Η Περιφέρεια Κρήτης διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ»
ΥΠΟΕΡΓΟ (NEO): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ»
Εκτιμώμενης αξίας 516.129,03 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23-1-2023, ώρα 10:00π.μ.

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192970

Προηγούμενο Ενημερωτική συνάντηση για την πορεία των μελετών οριοθέτησης ρεμάτων στο ανατολικό μέτωπο Ρεθύμνου που εκπονεί η Π.Ε. Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκε χτες στο Ρέθυμνο

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας