ΜΠΕ Ιχθυοκαλλιέργεια Σούδας ΕΛΚΕΘΕ

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Ιχθυοκαλλιέργεια Σούδας ΕΛΚΕΘΕ».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1l6a6nDdFhTFATJ0NR9sDYyVF6_fPVHMK/view?usp=sharing

Προηγούμενο ΜΠΕ Ιχθυογεννητικού Σταθμού, συσκευαστηρίου και λοιπών χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας