Ομόφωνα ψηφίσματα Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης: 1.Έκδοση ψηφίσματος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για την Επιστροφή των απασχολούμενων των προγραμμάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της νόσου covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης. 2. Έκδοση ψηφίσματος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για τη Συνέχεια λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Ηρακλείου

Συνημμένα τα ψηφίσματα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Προηγούμενο Πρακτικό 24 (03-08-2023) απ. 888 – 951

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας