Πρακτικό 24 (03-08-2023) απ. 888 – 951

 

Προηγούμενο Πρακτικό Νο15 (27-07-2023) απ. 195 – 237

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας