Πρακτικό Νο15 (27-07-2023) απ. 195 – 237

 

Προηγούμενο Πρακτικό Νο16 (27-07-2023) Πεπραγμένα Οικονομικής Επιτροπής Α΄εξαμήνου 2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας