ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ «DEMODE Ε.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ – Κ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ Ο.Ε.»

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των πρότυπων Περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης Περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την λειτουργία της δραστηριότητας με την επωνυμία «DEMODE Ε.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ – Κ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη Λεωφ. Κνωσσού αρ. 181 & 185, στο Ηράκλειο Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης

Προηγούμενο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας