Π.Ε. Χανίων: Παράταση της προθεσμίας ανανέωσης των υφιστάμενων αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου

Ανακοίνωση από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων :

Σας ενημερώνουμε ότι παρατάθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, η προθεσμία ανανέωσης των υφιστάμενων αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου (Λαϊκών Αγορών, Πλανοδίου Εμπορίου) έως την 30-04-2023.

Οι κάτοχοι αδειών παρακαλούμε να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων για πληροφορίες υποβολής των δικαιολογητικών τους. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 28213-45830, 45850 και 45824.

Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά. (ΦΕΚ 83/Α’/2023)

Προηγούμενο Με εξοπλισμό για ένα Πυροσβεστικό όχημα 4χ4 ενισχύει το έργο της Εθελοντικής Ομάδας «ΕΝΑ» 3ων Μοναστηριών» η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας