Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ» Προϋπολογισμού 800.343,38 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)        

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης:

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ»

Προϋπολογισμού 800.343,38 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) , έως την 08/02/2023 αντί της 18/01/2023 που ορίστηκε στη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού      

Προηγούμενο Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ», Προϋπολογισμού 1.140.768,32 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας