Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΥΡΝΕΣ  – ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΟΣ ΓΟΥΡΝΕΣ  – ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ

 

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης:

«ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΥΡΝΕΣ  – ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΟΣ ΓΟΥΡΝΕΣ  – ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ

Προϋπολογισμού 1.244.613,12 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), έως την 10/02/2023 αντί της 19/01/2023 που ορίστηκε στη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού

Προηγούμενο Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ» Προϋπολογισμού 800.343,38 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)        

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας