Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ-ΜΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 975.598,66 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ-ΜΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 975.598,66 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),

έως την15/02/2023 αντί της 27-01-2023 που ορίστηκε στη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμου΄.

Προηγούμενο Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της μελέτης με τίτλο: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ»,

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας