Περίληψη Απόφασης Επιβολής Προστίμου 2.500,00 από το Τμήμα Εμπορίου Π.Ε.Ρεθύμνης

Προηγούμενο Περίληψη Απόφασης Επιβολής Προστίμου 3.000,00 ευρώ από το Τμήμα Εμπορίου Π.Ε.Ρεθύμνης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας