Περίληψη Απόφασης Επιβολής Προστίμου 3.000,00 ευρώ από το Τμήμα Εμπορίου Π.Ε.Ρεθύμνης

Προηγούμενο Αθλητικές διοργανώσεις με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας