Περίληψη επανάληψης Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΤΗΣ Χ. ΣΦΑΚΙΩΝ – ΧΡΗΣΗ 2018»

Προηγούμενο Π.Ε. Ρεθύμνης: Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο : «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών» 1ο υποέργο της πράξης «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας