Πρακτικό 12 (508-561) 09-05-2022

 

Προηγούμενο ΜΠΕ Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στο Δήμο Σητείας (ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας