Πρακτικό 16 (779-837) 24-06-2022

 

Προηγούμενο Π.Ε. Λασιθίου: Διενέργεια δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας (1ος γ)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας