Πρακτικό Νο1 (23 – 01 – 2023) απ. 1 – 5

Προηγούμενο Μήνυμα ενότητας και συνεργασίας για την τοπική ανάπτυξη στην Κρήτη απεύθυνε ο Περιφερειάρχης Κρήτης από το Λασίθι

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας