Πρακτικό Νο39(27-12-2023) απ. 1566 – 1593

 

Προηγούμενο Πρακτικό Νο38 (19-12-2023) απ. 1517 – 1565

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας