Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο:«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ-ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο:

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ-ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194308, με εκτιμώμενη αξία Αξία: 786 773.11 € χωρίς Φ.Π.Α

Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «Κρήτη 2014-2020»

Προηγούμενο Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο: “ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας