ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την: «Αγορά ειδών ιματισμού για τις ανάγκες των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Π.Ε Χανίων».

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και απορρυπαντικών, απολυμαντικών για τις ανάγκες των Δ/νσεων της Π.Ε. Χανίων, των Δ/νσεων Α/θμιας, Δ/θμιας, Εκπ/σης Χανίων και ΚΕΔΑΣΥ Χανίων», προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας