ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωση της παραγωγής της εκδήλωσης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ- ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΘΕΑΤΗ ΚΡΗΤΗ”», στο πλαίσιο του 167ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωση της παραγωγής της εκδήλωσης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ- ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΘΕΑΤΗ ΚΡΗΤΗ”», μόνο προς την εταιρεία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ. ΜΠΑΚΙΝΤΑ», για την οργάνωση της παραγωγής της εκδήλωσης, έως του συνολικού ποσού των 5.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 167ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμού γραφείων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Χανίων έτους 2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας