Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμού γραφείων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Χανίων έτους 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Προηγούμενο 2ος ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ, ΜΕΛΕΣΕΣ, ΑΛΑΓΝΙ, ΑΣΤΡΑΚΟΙ-ΜΥΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΙΤΣΙ (01-08-23)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας