Πρόσκληση για απόκτηση ειδικότητας ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου

Καλούνται οι ανειδίκευτοι γιατροί που επιθυμούν να αποκτήσουν την ειδικότητα της ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου από την Παιδοψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείο Ηρακλείου, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να καλυφθούν δύο θέσεις υποψηφίων.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 18-01-2024 έως και 31-01-2024.

Προϋποθέσεις για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον είναι:

Να μην είναι διορισμένοι ή να μην έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους για ειδίκευση σε Νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου.

Να μην είναι διορισμένοι, να μην έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή να μην είναι σε αναμονή για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου.

Σε περίπτωση που εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι υποψήφιοι των δύο, η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων (εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφε-

ρομένων ιατρών είναι πλέον των δύο) θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 06-02-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 το μεσημέρι στο Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελματιών Υγείας, Φαρμάκων και Φαρμακείων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου (Τηλεμάχου Πλεύρη αρ.2-ΗΡΑΚΛΕΙΟ), ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηρακλείου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πύλη της Περιφέρειας Κρήτης.

https://eservices.crete.gov.gr/

Περισσότερες πληροφορίες: Αικ. Κατζαγιαννάκη

Τηλέφωνο:2813410750

Email: kkatzag@crete.gov.gr

Προηγούμενο ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας