ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης και πιστοποίησης οργάνων μέτρησης θορύβου (ηχόμετρου και βαθμονομητή) που διαθέτει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για τρία (3) έτη (μία ανά έτος), για την κάλυψη των αναγκών της , συνολικού προϋπολογισμού 3.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προηγούμενο Το μουσικό-χορωδιακό έργο «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ» παρουσιάζεται στο Ηράκλειο με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας