Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ενοικίαση – τοποθέτηση περιπτέρων στη Γιορτή Κρητική Διατροφής 4-10/07/23 στο Ρέθυμνο

Προηγούμενο ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2 “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ” ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας