Στεγαστική συνδρομή για τους πληγέντες από τις πλημμύρες του 2020 στην Κρήτη

Νέα προθεσμία χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων στις πληγεί-σες περιοχές των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ολοκλήρωσε την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών σε 837 επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 20ης έως 22ας Οκτωβρίου 2020 και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρίου 2020, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Εν συνεχεία 506 από αυτές τις επιχειρήσεις, ολοκλήρωσαν την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαβιβάστηκαν οι φάκελοι των εγγράφων τους στην Δ/νση Κρατικής Αρωγής προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιχορήγησης. Η διαδικασία των εκταμιεύσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και πραγματοποιείται τμηματικά από το Υπουργείο Οικονομικών.

Έως την 28η Απριλίου 2023 η προθεσμία για τη Στεγαστική Συνδρομή

Σχετικά με την χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, ορίστηκε νέα προθεσμία, έως την 28η Απριλίου 2023, εντός της οποίας, οι ενδιαφερόμενοι, για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων τους από τις πλημμύρες της 20ης έως 22ας Οκτωβρίου 2020 και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση άδειας επισκευής και τη χορήγηση στε-γαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) ή για τον καθορισμό δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου.

Για τις παραπάνω διαδικασίες, της στεγαστικής συνδρομής, είναι αρμόδιος ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.) Ν. Χανίων, Ό-αση Βαρυπέτρου Χανίων, Γολγοθά 2 ΤΚ 73500 Χανιά, τηλ. 2821029287, email: t.a.e.f.k.xania@gmail.com

20220701-stegastiki-syndromi-plimmyres-2020

Προηγούμενο Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας