Συμπαραστάτης του Πολίτη & Επιχείρησης

Με το Ν.3852/2010 εισήχθη ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αποτελεί κάτι αντίστοιχο του Ombudsman (Διαμεσολαβητή) που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στα κράτη της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

Κατά το άρθρο 179 του Ν.3852/2010 ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης λειτουργεί ως όργανο εσωτερικής και επιτόπιας καταπολέμησης της κακοδιοίκησης και διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών και περιφερειακής διοίκησης. Επιπλέον έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του Περιφερειάρχη  και των άλλων αιρετών οργάνων της περιφέρειας από την ασφυκτική, και συχνά παραλυτική συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών. Ακόμη μέσω του Συμπαραστάτη της περιφέρειας επιδιώκεται η αποτροπή πρόσθετων διοικητικών διαδικασιών, προσφυγών στην εποπτεία, σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και στη δικαιοσύνη.

Ως συμπαραστάτης επιλέγεται πρόσωπο κύρους και εμπειρίας, με ευρεία αποδοχή, από το περιφερειακό συμβούλιο και η απόφαση του πρέπει να συγκεντρώνει ισχυρή πλειοψηφία.

Στην Περιφέρεια Κρήτης έχει επιλεγεί και υπηρετεί «Συμπαραστάτης του Πολίτης και της Επιχείρησης», ο κ. Γεώργιος Μηλιαράς, πρ. Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου.

Προηγούμενο Οδηγός του Πολίτη

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας