Συνεδρίαση δια ζώσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

Συνεδριάζει δια ζώσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ οδός Υγείας αριθμ. 2).

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

 

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

 

Γ1. Των κ.κ. Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου, Μανούσακα Ιωάννη (Βλαντάς), Κοπάση Ελευθέριου, Κουκλινού Ανδρέα και Αρχοντάκη Γεωργίου της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Λίμνη Αγυιάς Χανίων»

Γ2. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Ενέργειες της Περιφέρειας για τη δημιουργία και λειτουργία «Μουσείου Μίκη & Γιάννη Θεοδωράκη» στο Γαλατά Χανίων και άλλα θέματα σχεδιασμού για την «ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου Μίκης Θεοδωράκης στην Κρήτη».

Γ3. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Αποκαταστάσεις ζημιών από όλες τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων χρόνων στην Κρήτη».

 

1.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.1 Ψήφιση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους  2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

  – (εισηγητής ο κ. Κακκογιαννάκης Νικόλαος εντεταλμένος ΠΣ στο τομέα Οικονομικών)

 

1.2 «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Διοίκησης

      και Οργάνωσης).

 

1.3   Συμμετοχή στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων  ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

– (εισηγήτρια η κ. Κουτεντάκη Ευχαριστία, εντεταλμένη ΠΣ στον τομέα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς).

 

 

2.   ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

2.1 Έγκριση δωρεάς ενός (1) Απινιδωτή & ενός (1) κουτιού ασφαλείας απινιδωτή με συναγερμό εσωτερικού χώρου, αξίας 1.248,80 ευρώ, για την ανάγκη προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας με την πρόληψη εκτάκτων καρδιολογικών περιστατικών στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ.

– (εισηγητές οι κ.κ. Βαμβακάς Λάμπρος εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα Δημόσιας    Υγείας & Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ) 3.   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

3.1 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (απαγόρευση κυκλοφορίας) στο τμήμα της επαρχιακής οδού «Βρυσσών – Σφακίων», για το έργο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜΠΡΟ ΣΦΑΚΙΩΝ», Αναδόχου: «ΕΛΥΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε” , σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων). 

3.2 Έγκριση προσκομιζόμενης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός οικισμού «Δελιανά», Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου ΠΛατανιά, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 42ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).   4.   ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

4.1  Καθορισμός νέας έδρας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου στον δήμο Γαύδου ΠΕ Χανίων,  σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Χανίων

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων). 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

5.1 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης ως ιδρυτικού μέλους σε επτά (7) Ενεργειακές Κοινότητες που ιδρύονται στο πλαίσιο του Έργου “INTegrated sustainable enERgy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)” που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό ELENA. σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

             – (εισηγητής ο κ. Καλογερής  Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

 

  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 14/27-06-2022, 15/28-07-2022, 16/28-07-2022 και 17/30-08-2022 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.
  • (εισηγητής ο κ. Μπαριτάκης Παύλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου).
Προηγούμενο Εικονογραφία Νεομαρτύρων από την Κρήτη και άλλες περιοχές Έκθεση με τίτλο: «Άγιοι Βρακοφόροι και Φουστανελάδες»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας