Συνεδρίαση δια ζώσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου

Συνεδρίαση δια ζώσης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Γ1. Του κ. Χρονάκη Νικόλαου της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Πρόγραμμα δακοκτονίας σε επίπεδο Νομού Ηρακλείου και σε επίπεδο Κρήτης».

 

Γ2. Του κ. Κοπάση Ελευθέριου της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του Νομαρχιακού Νοσοκομείου και της Υπηρεσίας Δόμησης Χανίων».

 

Γ3. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Για τα προβλήματα στη δακοκτονία κατά τη φετινή περίοδο».

 

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

1.1. Έγκριση 6ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 ΠΚ/ΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κ. Δασκαλάκη Χρυσούλα, προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ)

 

1.2. Έγκριση Τροποποίησης Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ)

 

2.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2.1 Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Κρήτης  και Περιφερειακών Ενοτήτων οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

2.2. Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

 

2.3 Καταστροφή -ανακύκλωση  άχρηστου υλικού, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

 

3.    ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

3.1. Έκδοση απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της επαρχιακής οδού 44 «Αγιές Παρασκιές – Καστέλλι – όρια Νομού», για την κατασκευή της κάτω διάβασης Τ10 (Χ.Θ.: 12+643) στο υποτμήμα αυτοκινητόδρομος ΒΟΑΚ – Είσοδος Αεροδρόμιου Καστελλίου, από Χ.Θ:12+540 έως Χ.Θ.:16+996,13, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου ).

 

4.ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

4.1 Αποδοχή  του ευρωπαϊκού  έργου «“TRANSCEND” –«Transformational and Robust AdaptatioN to water Scarcity and ClimatE chaNge under Deep uncertainty- Δυναμική Προσαρμογή στη λειψυδρία και στην κλιματική αλλαγή υπό συνθήκες βαθιάς αβεβαιότητας, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών διεθνών θεμάτων και ανάπτυξης συνεργασιών.

-(εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος ΠΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ)

 

 

  1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

5.1. Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

-(εισηγητής ο κ. Ξυλούρης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ.)

 

6   ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

 

Έγκριση των προτάσεων που κατατέθηκαν στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Π.Κ. και  με τη συμμετοχή των παραγωγικών φορέων του νησιού στις 24/08/2022,  στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και των γενικότερων προβλημάτων που αφορούν τον Πρωτογενή Τομέα, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ

  • (εισηγήτρια η κ. Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα ΠΚ)
Προηγούμενο Θερμό χειροκρότημα στους καλλιτέχνες της συναυλίας «Σας αρέσει ο Μπράμς…» στο αρχαίο θέατρο της Απτέρας Χανίων. Συγχαρητήρια στην Περιφέρεια από τη Γ. Γ. Ελένη Δουνδουλάκη.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας