Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, δια ζώσης, Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου

 

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, δια ζώσης, την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αρ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

 

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

1.1. Έγκριση 8ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 ΠΚ/ΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.– (εισηγήτρια η κα Δασκαλάκη Χρυσούλα, προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.)

 

  1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

2.1 Ειδική Έκθεση – Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Αξιολόγησης και Χαρακτηρισμού της περιοχής Παλίγκρεμνου Πλακιά, Δήμου Αγίου Βασιλείου, ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.- (εισηγητής ο κ. Ξυλούρης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ.) 2.2   Λήψη απόφασης – έκφραση γνώμης επί των τροποποιήσεων σύμφωνα με την τεχνική έκθεση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Υφιστάμενων Τμημάτων Παράκαμψης Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου του ΒΟΑΚ , της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΥΠΟΜΕ).– (εισηγητής ο κ. Ξυλούρης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ.)  

Προηγούμενο KNOSSOS CUP: Παγκόσμιο Κύπελλο ξίφους μονομαχίας νέων ανδρών με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης-Πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας