Τομείς απασχόλησης στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία.

Το ΦΕΚ 1314 07-03-2023 για τον ορισμό τομέων απασχόλησης στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία.

ΦΕΚ 1314 7-03-2023

Προηγούμενο Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας