ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΕΩΣ 20-1-2023

Η Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ιπποειδών (ίππων, ημιόνων, γίννων, όνων), όπως προσέλθουν υποχρεωτικά, σύμφωνα με την ΥΑ 726/107637/21.04.2022 (ΦΕΚ 2028 Β’),  έως 20-01-23 στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης,  προς υποχρεωτική δήλωση – καταγραφή των ιπποειδών τους στη Βάση Δεδομένων Ο.Π.Σ.Κ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και χορήγηση από αυτές α) κωδικού αριθμού καταχώρησης εκμετάλλευσης ιπποειδών  και β) ανά ζώο  “ισόβιου εγγράφου ταυτοποίησης”. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας τα μη καταγεγραμμένα ιπποειδή θα θεωρούνται ανεπιτήρητα με συνέπεια διοικητικές δυσκολίες στη διεκδίκησή τους από τυχόν φερόμενους ιδιοκτήτες τους σύμφωνα με το άρθρο 15 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

                                

 

Προηγούμενο Εκδήλωση «Μηχανικός & Βιομηχανία 4.0» Παρασκευή 4 Νοεμβρίου στο ΤΕΕ/ΤΑΚ με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας