Υποβολή δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εξετάσεις για χορήγηση βεβαίωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2023-Κενές θέσεις φαρμακείων στην Π.Ε. Ηρακλείου

Υποβολή δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εξετάσεις για χορήγηση βεβαίωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιούΦΑΡΜΑΚΕΙΑΣτα συνημμένα αναλυτικά η σχετική πληροφόρηση

Προηγούμενο Συνέχεια εργασιών συντήρησης στον ΒΟΑΚ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας