Οκτώβριος 30, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ MD.Net

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MD.Net-...

Περισσότερα >

Οκτώβριος 23, 2020

INCIRCLE (support INsular and low density areas in the transition towards a more CIRCuLar Economy-Υποστήριξη νησιωτικών και αραιοκατοικημένων περιοχών στη μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία)

Το ευρωπαϊκό έργο INCIRCLE (support INsular and low density areas in the transition towards a more CIRCuLar Economy) αποσκοπεί στη δοκιμή μιας νέας μεθοδολογίας που...

Περισσότερα >

Οκτώβριος 23, 2020

Ανακοίνωση αναζήτησης προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “REBUS – Renovation for Energy Efficient Buildings”

Περισσότερα >

Οκτώβριος 15, 2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων “MISTRAL”

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Γαλάζια Ανάπτυξη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “MISTRAL”.

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 24, 2020

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “INNOVAGRO”- Development of aninnovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic- Ionian Area (Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην Αδριατική και το Ιόνιο) προσκαλεί τους σπουδαστές καιτ ους νέους επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού κλάδου να συμμετάσχουν στον Διακρατικό Διαγωνισμό Καινοτόμας Επιχειρηματικής Αριστείας στον Αγροδιατροφικό τομέα (INNOVAGROAWARDS)

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 22, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή δύο (2) ωφελούμενων επιχειρήσεων, για τη συμμετοχή τους σε διακρατικό, εκπαιδευτικό εργαστήριο & παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “MISTRAL”- Mediterranean Innovation Strategy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth του ευρωπαϊκού...

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 15, 2020

INTERREG NEWSLETTER – Ιούνιος

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 10, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων επιχειρήσεων, για την υποστήριξη πέντε (5) προϊόντων ή/ και υπηρεσιών αγροδιατροφής της Περιφέρειας Κρήτης, που παρουσιάζουν καινοτομία.

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: MD.Net- Mediterranean Diet- When Brand meets people...

Περισσότερα >

Μάιος 10, 2020

MD.net Mediterranean Diet – When Brand Meets People- ∆ιατροφή στη Μεσόγειο-Όταν το Brand Name συναντά τους Πολίτες», επιστημονική εργασία, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ της Δρ. Αντωνίας Ψαρουδάκη Επικ. Καθηγήτριας του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Επιστημονική εργασία  της Δρ. Αντωνίας Ψαρουδάκη Επικ. Καθηγήτριας του Τμήματος  Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ με τίτλο "ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η...

Περισσότερα >

Μάρτιος 6, 2020

CAPonLITTER – Capilasing good coastal practices and improving policies to prevent marine litter – Κεφαλαιοποιώντας καλές παράκτιες πρακτικές και βελτιώνοντας πολιτικές για τον μετριασμό των απορριμμάτων στη θάλασσα

Περισσότερα >