Γενική Συνέλευση της Ολομέλειας της ένωσης AREPO στη Γερμανία

Τριήμερες εκδηλώσεις της ένωσης AREPO πραγματοποιήθηκαν στο  Würzburg της Γερμανίας οι οποίες περιλάμβαναν συνάντηση προετοιμασίας των Περιφερειών, την Γενική Συνέλευση και Τεχνικές Συναντήσεις.

Ειδικότερα την Τετάρτη  26 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 2η Γενική Συνέλευση της Ολομέλειας της ένωσης AREPO για το 2022 με τη συμμετοχή 50 εκπροσώπων από τις 33 ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε η ημερήσια διάταξη και η έκθεση δραστηριοτήτων από την Πρόεδρο κα Begoña GARCÍA BERNAL,  Υπουργό Γεωργίας της Περιφέρειας Extremadura από την Ισπανία. Χαιρετισμούς απηύθυναν οι υπουργοί Γεωργίας των Γερμανικών Περιφερειών που συμμετέχουν στην ένωση AREPO Βαυαρίας, Hessen and Baden-Württemberg.

Στο θεματικό μέρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις για την πρόταση του νέου ενιαίου Κανονισμού σχετικά με τις Γεωγραφικές Ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οίνο, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα, και με τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα, ο οποίος τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) 2017/1001 και (ΕΕ) 2019/787 και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

Επιπρόσθετα παρουσιάστηκε το επικαιροποιημένο πλαίσιο για το Βιώσιμο Σύστημα Τροφίμων της ΕΕ. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να καταστήσει το σύστημα τροφίμων της ΕΕ βιώσιμο και να ενσωματώσει τη βιωσιμότητα σε όλες τις πολιτικές που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Θα θέσει τις γενικές αρχές και τους στόχους, καθώς και τις απαιτήσεις και τις ευθύνες όλων των συντελεστών του συστήματος τροφίμων της ΕΕ. Ειδικότερα, θα θεσπίσει κανόνες σχετικά με: την επισήμανση της βιωσιμότητας στα τρόφιμα, τα ελάχιστα κριτήρια για βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις τροφίμων, τη διακυβέρνηση και την παρακολούθηση. Παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις αναφορικά με την επισήμανση των τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις αντιδράσεις των Περιφερειών, μετέθεσε την λήψη απόφασης στο πρώτο τρίμηνο του 2023.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχοντας την προεδρία στο AREPO και αξιοποιώντας την εμπειρία της ομάδας εργασίας AREPO συνέταξε στις αρχές του 2021 μια επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση για την επισήμανση των τροφίμων στη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο, η οποία υιοθετήθηκε από την ένωση AREPO και υποβλήθηκε στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συνέδριο στις 27 Οκτωβρίου 2021. Να σημειωθεί ότι η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και εκπρόσωπος του AREPO της Περιφέρειας Κρήτης Ειρήνη Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη συμπεριλήφθηκε ως εισηγήτρια στη συνάντηση που διοργανώνουν οι ιταλικές Περιφέρειες αναφορικά με τις επιπτώσεις της υποχρεωτικής επισήμανσης στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 30 Νοεμβρίου.

Η ευρωπαϊκή επιτροπή μετέθεσε την λήψη της απόφασης για την επισήμανση των τροφίμων στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για την Άνοιξη του 2023.

Στις παρεμβάσεις της κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης η κα Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη τόνισε τη σημαντικότητα της συστράτευσης και την υποστήριξη όλων των Περιφερειών στο θέμα της επισήμανσης των τροφίμων και κάλεσε την Πρόεδρο να ζητήσει τη συνολική παρουσία των Περιφερειών μελών της ένωσης AREPO στις Βρυξέλλες υπερασπίζοντας για άλλη μια φορά την προστασία των προϊόντων των Γεωγραφικών Ενδείξεων.

Στο δεύτερο θεματικό μέρος της Γενικής Συνέλευσης  παρουσιάστηκαν τα ευρωπαϊκά σχέδια που συμμετέχει η Ένωση AREPO (MOVING & AGROSMART) και ζητήθηκε από τις Περιφέρειες να συμμετάσχουν σε εκδήλωση προβολής των Γεωγραφικών Ενδείξεων σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη άνοιξη στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του σχεδίου AGROSMART. Επιπρόσθετα παρουσιάστηκε η νέα πρόταση στο πλαίσιο του HORIZON 2020 για τη βιωσιμότητα των Γεωγραφικών Ενδείξεων στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για συμμετοχή σ’ αυτή την πολύ σημαντική έρευνα.

Τέλος η Πρόεδρος της ένωσης AREPO κα Begoña GARCÍA BERNAL, προσκάλεσε τα μέλη της ένωσης να συμμετάσχουν στην επόμενη Γενική Συνέλευση    που θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια της Extremadura  στην Ισπανία στο τέλος Φεβρουαρίου 2023.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχε και ο επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα AREPO της Περιφέρειας Κρήτης Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης, αν. Προϊστάμενος του τμήματος Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης.

 

Προηγούμενο Διακήρυξη για τη διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες για την υλοποίηση του Π.Ε.5: Ανάπτυξη δεξιοτήτων – συνεργασιών και επιχειρησιακή εφαρμογή στρατηγικής, στο πλαίσιο της Πράξης “Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου – SMART -TOUR”» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας