Β’ Δόση Νέων Γεωργών Πρόσκλησης 2016 ανά ΠΕ έως 24-12-2021

Β΄ΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6 1 ΑΝΑ ΠΕ ΕΩΣ 24-12-2021

Προηγούμενο Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας