Πρακτικό Νο24 (20 – 09 -2022) απ. 1236 – 1300

Αποδεικτικό δημοσίευσης 24 (20-09-2022)

 

Προηγούμενο Πρακτικό Νο23 (09 – 09 – 2022) απ. 1181 – 1235

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας