Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη συνάντηση της «Αποστολής για την προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στις Βρυξέλλες στο ετήσιο φόρουμ του «EU Missions – Adaptation to Climate Change» (Αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή), συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, η Περιφέρεια Κρήτης έχει υπογράψει τη «Χάρτα» για τη δέσμευση των Περιφερειών και των τοπικών Αρχών της Ευρώπης, σε δράσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας η Περιφέρεια αποτελεί μέρος μιας κοινότητας που θα εφαρμόσει πρακτικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και θα έχει την ευκαιρία δικτύωσης και δυναμικής ανταλλαγής με άλλες Περιφέρειες και κοινότητες της Ευρώπης, από 31 χώρες.

Η Περιφέρεια έχει δεσμευτεί να καταβάλει προσπάθειες και να αναλάβει ορισμένες δράσεις για τη στήριξη της «Αποστολής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» όπως για παράδειγμα:

  • Την αξιοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων γνώσεων για τη διενέργεια εκτιμήσεων κλιματικών κινδύνων και διασφάλιση ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα.
  • Την αξιοποίηση των γνώσεων αυτών για τη στήριξη των πολιτών, των επιχειρηματιών, των επιστημόνων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής κατά τον σχεδιασμό και την ανάληψη δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
  • Τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και παροχή δυνατότητας σ’ αυτούς ώστε να συμμετέχουν στη δοκιμή ή την αξιολόγηση διαφορετικών λύσεων προσαρμογής.
  • Την κινητοποίηση πόρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων προσαρμογής.

Σκοπός της συνάντησης στις Βρυξέλλες ήταν να ενημερωθούν τα 300 μέλη της Αποστολής για τις κύριες προκλήσεις ως προς τις χρηματοδοτήσεις (δημόσιες και ιδιωτικές), τους τρόπους για τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις πηγές πρόσβασης σε επίσημα διαθέσιμα δεδομένα για την επίτευξη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Στη συνάντηση εργασιών συμμετείχε και η Προϊσταμένη του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Ελένη Καργάκη, η οποία κατέθεσε τις βασικές προκλήσεις της Περιφέρειας στις τρεις θεματικές ενότητες.

Προηγούμενο ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας