Με υπογραφή του Περιφερειάρχη Κρήτης η μελέτη του επαρχιακού δρόμου Πάνορμο – Γαράζο στο ΠΕΠ Κρήτης

Την ένταξη της μελέτης του επαρχιακού δρόμου Πάνορμο – Γαράζο, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο εν λόγω οδικός άξονας εντάσσεται στο πλαίσιο αναβάθμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ρεθύμνου. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κι έχει προϋπολογισμό 907.878,40 ευρώ και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη».

Η μελέτη αφορά την εκπόνηση όλων των απαραίτητων ερευνών και μελετών για την κατασκευή του οδικού άξονα Πάνορμο – Γαράζο μήκους περίπου 17,5 χλμ. Αυτές συμπεριλαμβάνουν τις περιβαλλοντικές μελέτες, τις μελέτες τοπογραφίας, μελέτες συγκοινωνιακών έργων, τις υδραυλικές μελέτες, τις μελέτες Η/Μ, τις γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες καθώς και τις μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

 

Προηγούμενο Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου με την διοίκηση της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας