Διαβούλευση Μελέτης Ενεργειακού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενέργειας για τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, προχώρησε στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου Ενεργειακού Σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο.

Αποτελώντας την πρώτη Περιφέρεια που υλοποιεί ένα τέτοιο εγχείρημα, επιδιώκει μέσα από τον περιφερειακό Σχεδιασμό την ολοκληρωμένη προσέγγιση και εξέταση όλων των συνιστωσών του ενεργειακού ζητήματος, ώστε αυτός να αποτελέσει ένα σημαντικό επιστημονικό εργαλείο για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σχετικά με τον ορθολογικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των ενεργειακών έργων και υποδομών στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η εκπόνηση της μελέτης του Ενεργειακού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης υλοποιήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Για την πληρέστερη παρακολούθηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων συστήθηκε Ομάδα Εργασίας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΚΑΠΕ, ΤΕΕ κ.ά.) στον τομέα της ενέργειας.

 

Προηγούμενο Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου Διακήρυξης Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας